kirschner-ED

Interessante vakpublicaties

 • Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten.
  Begrippen als Cognitive Load Theory, Dual Coding en Scaffolding klinken mooi en er zit degelijk onderwijskundig onderzoek achter, maar hoe kun je als leraar deze wetenschappelijke begrippen effectief benutten in je lespraktijk? Paul A. Kirschner en twee jonge wetenschappers (Luce Claessens en Steven Raaijmakers) schreven het voor u op. Dankzij crowdfunding door 10 onderwijsstichtingen, 1 Pabo en de PO-Raad kan elke leraar in het PO beschikken over deze uiterst toegankelijke gids.
 • Wijze Lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek Hoe maak je effectieve lessen?
  Dat is de kernvraag van het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Dit boek wil een kruispunt zijn tussen gedegen wetenschappelijk onderzoek en de klaspraktijk in Nederland en België.
  De auteurs (Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Camp, Daniël Muijs, Paul A. Kirschner) geven uitleg bij twaalf instructieprincipes. Ze verklaren vanuit wetenschappelijk onderzoek waarom die principes werken en ze geven voorbeelden hoe deze principes toe te passen in de klas. Ze kregen daarbij hulp van een heleboel leraren die met praktijkvoorbeelden illustreren hoe ze aan de slag gingen met de principes.
 • Studeren met Succes: Wat de wetenschap jou als student vertelt over effectief studeren
  (Leer Studenten) Studeren met Succes: Wat de wetenschap jou als docent vertelt over effectief leren en studeren
  Als leerlingen zelfstandig studeren, kiezen ze er vaak voor om de leerstof over te schrijven in een samenvatting of te herlezen, met een markeerstift in de aanslag. Die populaire studeerstrategieën zorgen echter niet noodzakelijk voor een diepgaande verwerking van de leerstof. Welke studeerstrategieën zijn dan wel effectief? En waarom? En vooral: hoe kan je als leraar of leerbegeleider leerlingen leren hoe ze kunnen studeren?
  Studeren met succes, twee boekjes over effectief studeren, vertaalt de wetenschap van het studeren op een laagdrempelige manier naar een studeergids waar oudere leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. De bijhorende handleiding biedt leerkrachten inspiratie om effectieve (meta)cognitieve strategieën expliciet aan te leren in de klas. Leren, studeren en instructie zijn namelijk nauw met elkaar verweven
 • De holle retoriek van 21st century skills
  De voortdurende nadruk in onderwijsland op generieke vaardigheden brengt de positie van vakkennis in gevaar en heeft een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit, betogen Erik Meester, Sarah Bergsen en Paul A. Kirschner. “We moeten de beschikking over kennis, bijvoorbeeld via internet, niet verwarren met het bezit van kennis.”
 • Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen.
  De arbeidsmarkt ontwikkelt zich razend snel. Nu veelgevraagde beroepen bestonden vijf jaar geleden nog niet. En hoewel niemand weet welke impact automatisering en robotisering precies zullen hebben, is wel duidelijk dat sommige banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Hoe ontwikkel je in deze situatie goed onderwijs? Het rapport Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen, dat ten grondslag ligt aan dit artikel, geeft een eerste aanzet voor de oplossing van dit probleem.
 • Sweller, J., Clark, R. E., & Kirschner, P. A. (2010). Mathematical ability relies on knowledge too. American Educator, 34(4), 34-35. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ909939.pdf
 • If You Learn A, Will You Be Better Able to Learn B? Understanding Transfer of Learning. Download: https://www.aft.org/ae/spring2020/debruyckere_kirschner_hulshof 
 • “Cognitive Apprenticeship” Revisited: Shining a Light on the Processes of Thinking to Understand Learning. Cownlaod: https://www.aft.org/ae/fall2020/kirschner_hendrick 
 • Putting Students on the Path to Learning. Download: https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Clark.pdf 
 • Didactief
  Ik ben columnist en blogschrijver voor Didactief sinds 2010 met meer dan 100 columns. Mijn column/blog heet Kirschner Kiest. Elke maand kies ik 1 of 2 wetenschappelijke artikelen en probeer aan de docent / leerkracht uit te leggen wat de resultaten van het onderzoek positief of negatief betekent voor het onderwijs c.q. in de klas.
 • Van Twaalf tot Achttien
  Vroeger schreef ik ook een maandelijkse column voor VTTA. Het was een soort Lieve Lita (naam van de problemenrubriek in een vrouwenblad) waar docenten/leerkrachten vragen of problemen konden insturen en ik probeerde daarvoor een antwoord te geven.