Een kritisch commentaar op het 4de Tussenadvies

Op 29 juni verscheen een vierde Tussenadvies” van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie. Het advies gaat in op wat zij noemen permanent “curriculumonderhoud”.