Er was er eens… De kracht van verhalen

Hoewel wij weten welke leerstrategieën goed tot leren leiden, passen veel leerlingen die gewoon niet toe.