De onderzoeksresultaten zijn wel eenduidig

Er is een overvloed aan empirisch onderzoek, waaronder ook goed gecontroleerde studies, waaruit het schadelijke effect van mobieltjes in de klas op leerprestaties duidelijk blijkt.