kirschner-ED

Hoger Onderwijs

She has heard the clock ring but doesn’t know where the clapper hangs – Een brief aan minister Van Engelshoven

  Excellentie, Mag ik u eerst bedanken dat u aandacht besteedt aan de verengelsing van het onderwijs. Onder meer met het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid, dat u onlangs naar de Tweede Kamer hebt gestuurd. Ik heb uit uw eigen woorden en de nieuwsberichten begrepen dat u hiervoor een aantal redenen hebt en op twee punten …

She has heard the clock ring but doesn’t know where the clapper hangs – Een brief aan minister Van Engelshoven Lees meer »