De Bewijslast / Hitchen’s Razor

Quod gratis asseritur, gratis negatur – de bewijslast ligt bij degene die iets beweert. Als die dat niet aanvaardt, kan zijn of haar bewering zonder bewijs worden afgewezen.

De Bewijslast / Hitchen’s Razor Meer lezen »