Publicaties/Media/Lezingen

Wat doe ik?

Ik schrijf artikelen in wetenschappelijke- en onderwijsvaktijdschriften, schrijf wetenschappelijke en populaire boeken over leren en het ontwerpen van onderwijs, geef lezingen en masterclasses aan leerkrachten/docenten en geef interviews in kranten en vaktijdschriften.

Vakpublicaties

Interviews - Een Bloemlezing

 • Amerikaanse kookfreak
  Iedereen kan koken, is het motto van Mac van Dinther van de Volkskrant. Om dat te toetsen, eet hij iedere week bij een lezer thuis. Deze week: Paul Kirschner (59), hoogleraar in Hoensbroek.
  Paul Kirschner is een autoriteit in de onderwijspsychologie. Hij noemt zichzelf een Don Quichot, strijder tegen populaire onzin. Zoals gescheiden klassen voor jongens en meisjes of het idee dat kinderen kunnen multi-tasken. Dat kan niemand, zegt Paul. Het bewijs levert hij er meteen bij door zichzelf in de vingers te snijden terwijl hij met mij praat. ‘Terwijl ik toch al 35 jaar kook.’
 • De vrijheid van onderwijs is achterhaald – ScienceGuide 11 december 2019 “Ik vraag me sterk af of Artikel 23 nog gebruikt wordt op de manier waarop deze bedoeld is.” Volgens emeritus hoogleraar Paul Kirschner (Open Universiteit) biedt de vrijheid van onderwijs teveel ruimte voor ondoordachte en niet-onderbouwde onderwijsinnovaties.
 • Constructivisme is een slechte didactische raadgever – ScienceGuide 16 oktober 2019 Onderwijsvernieuwingen waarin de docent de rol aanneemt als ‘facilitator, gids of coach’ zijn geen aantoonbare garantie voor succes. Toch is het ‘constructivistische’ gedachtegoed nog altijd populair in het hoger onderwijs, getuige het grote aantal minimaal begeleide onderwijsvormen. “Tegenwoordig zouden we beter moeten weten,” stellen Sarah Bergsen, Erik Meester, Paul Kirschner en Anna Bosman.
 • Toekomstige arbeidsmarkt vraagt om flexibel weerbare werknemer – AdVisie De technologische vooruitgang brengt niet alleen vernieuwing, maar ook onzekerheid. Het ene onderzoek beweert dat er allerlei beroepen verdwijnen, door robotisering bijvoorbeeld. Het andere onderzoek weerspreekt die onderzoeksresultaten weer. Hoe zit het nu? En hoe bereiden we jongeren van nu voor op nieuwe beroepen die zullen ontstaan?
 • De holle retoriek van 21st century skills: Hoezo is kennis minder belangrijk? – ScienceGuide 22 december 2017 De voortdurende nadruk in onderwijsland op generieke vaardigheden brengt de positie van vakkennis in gevaar en heeft een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit, betogen Erik Meester, Sarah Bergsen en Paul A. Kirschner. “We moeten de beschikking over kennis, bijvoorbeeld via internet, niet verwarren met het bezit van kennis.”
 • De leraar moet geen hamburgerbakker zijn – NRC / NRC Next Als grumpy old man zet Paul Kirschner zich af tegen mythes en goeroes in het onderwijs. „Ik heb het idee dat er langzamerhand weer een voedingsbodem is voor bewijs en kennis.”
 • Wie inspecteert de onderwijsinspectie? – ScienceGuide, 18 april 2017 Gaat het wel goed bij de inspectie? Dat vraagt onderwijshoogleraar Paul Kirschner zich af. Hij uit zijn zorgen over het veelvuldig aanhalen van de onderwijsmythe ‘leerstijlen’ in het onlangs verschenen rapport van de Inspectie: ‘De Staat van het Onderwijs’.
 • Schrift of Scherm? Al pennend leert men – EOS We nemen steeds minder vaak pen en papier ter hand. Computers en smartphones zijn niet weg te denken uit ons leven en duiken ook vaker op in het onderwijs. Is dat een goede trend of moeten we niet te hard van stapel lopen? De wetenschap geeft antwoord.
 • TES focus on… Direct instruction – TES
  Despite a reputation for being authoritarian, this method is evidence-based and versatile, according to Paul Kirschner. He tells Simon Creasey why every teacher should use it – and probably already does, whether they realise it or not
 • Het onderwijs van nu is het onderwijs van de toekomst – Dyade Magazine, december 2017, 8-11
 • Blokken zonder brokken: Humo’s gouden tips om beter te presteren – Humo
  Daar is de blok! Met een landelijk tekort aan fluostiften als gevolg. Maar werkt dat wel, overijverig onderlijnen? Volgens de cognitieve psychologie gebruiken scholieren en studenten massaal de verkeerde studietechnieken. Onderzoekers hebben de voorbije decennia verschillende leermethodes ontwikkeld die wél efficiënt blijken, maar die vinden amper hun weg naar aula’s en klaslokalen. Smijt de samenvatting van je medestudent door het raam en loods die gortdroge materie je brein écht binnen.
 • Leren uit boek effectiever dan van een beeldscherm – Nederlands Dagblad, 11/12/2017 Studenten die iets willen leren, kunnen beter teksten van papier lezen dan van een beeldscherm. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.
 • Paul Kirschner ontrafelt onderwijsmythes: ‘Het is gewoon crap, bullshit’ – Onderwijsblad De ‘mythbuster’ van de onderwijssector, dat is hoogleraar Paul Kirschner. Bekend door zijn continue hameren op onzinnige onderzoeken, domme aannames en andere ‘bullcrap’ die fatsoenlijk leren in de weg zit.
 • Gooi het kind niet met het badwater weg’ – VO magazine januari-februari 2014
  Knippen en plakken lukt jongeren prima. Maar ze zijn nauwelijks in staat tot kenniscreatie of kennisdeling

Lezingen / Video’s

 • Full Circle - Recall the Beginning… A Journey to Eden Afscheidsrede Open Universiteit: Af en toe stilstaan is geen achteruitgang. Op vrijdag 13 december 2019 om 16.00 uur sprak ik mijn afscheidsrede ‘Recall the beginning: A journey to Eden’ aan de Open Universiteit uit. Dat is op de minuut af precies 28 jaar na mijn promotie aan die instelling. In mijn afscheidsrede kijkt ik terug op 37 jaar OU. Ik laat zien dat stilstaan geen achteruitgang is, maar juist de kans geeft om te reflecteren op wat wij hebben en hebben bereikt, en ook om deze verworvenheden te verfijnen, uit te bouwen en te perfectioneren. De OU is een casestudie in de samenhang tussen didactiek, onderwijswetenschappelijk onderzoek en onderwijsinnovatie.
 • Opleiden voor (nog) niet bestaande beroepen Presentatie op het Love to Learn symposium, 14 februari 2017, Amsterdam. Georganiseerd door Stichting Instituut Gak en de NSvP.
 • LEREN LEREN: Kun je nou beter wel of niet multitasken? Universiteit van Nederland Vrouwen kunnen goed multitasken en mannen moeten zich vooral op één taak tegelijkertijd richten. Prof. dr. Paul A. Kirschner (OU) maakt voor eens en voor altijd korte metten met dit cliché en toont in dit college aan dat multitasken allesbehalve effectief is.
 • Op de schouders van reuzen -#rEDNed 2019 Paul Kirschner lanceerde de open access versie van het boek Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk.
 • Wijze lessen - researchED Nederland 2020 De cognitief psychologische basis van het boek Wijze Lessen
 • Learning Analytics: Utopia or Dystopia Keynote op de LAK’16 conference (Society for Learning Analytics Research
 • 21st Century Skills - researchED Haninge 2019 The so called 21st century skills have three major problems. First, the skills named are generic and, thus actually do not exist. Second, those skills are not 21st century but have been present and necessary for centuries if not millennia. Finally, many of the skills are actually traits and not skills and as such cannot be taught.
 • Discussie over Curriculumherziening tussen Luc Stevens (NIVOZ) en mij over Stelselherziening curriculum PO?VO (Onderwijs2032) bij de vaste Kamercommissie Onderwijs. Commentaar van een kijker: Zo ergerlijk en warhoofdig ik de bijdrage van Luc Stevens vind, zo verhelderend en geruststellend (met dit woord even voorbijgaand aan de beleidspraktijk) vind ik de bijdrage van Paul Kirschner.
 • Ten Tips for Emergency Remote Teaching
  On Friday May 1, I gave a webinar/presentation for researchEDHome. In contrast with most other webinars I chose to keep the presentation short (it was less than 20 minutes) and devote more than 40 minutes to a Q&A with the participants. The theme of the webinar was Ten Tips for Emergency Remote Teaching. Note that I don’t speak of online learning which is a well-designed and thought out design, development, production, and delivery of self-study materials, but rather of emergency remote teaching.
  The YouTube site also contains the slides and the answers to questions that couldn’t be answered live.

Boeken

How Learning Happens: Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in Practice

How Learning Happens introduces 28 giants of educational research and their findings on how we learn and what we need to learn effectively, efficiently, and enjoyably. Many of these works have inspired researchers and teachers all around the world and have left a mark on how we teach today.
Exploring 28 key works on learning and teaching, chosen from the fields of educational psychology and cognitive psychology, the book offers a roadmap of the most important discoveries in how learning happens. Each chapter examines a different work and explains its significance before describing the research, its implications for practice, how it can be used in the classroom and the key takeaways for teachers.
Clearly divided into six sections, the book covers:

• How the brain works and what this means for learning and teaching

• Prerequisites for learning

• How learning can be supported

• Teacher activities

• Learning in context

• Cautionary tales and the ten deadly sins of education.

Written by two leading experts and illustrated by Oliver Caviglioli, this is essential reading for teachers wanting to fully engage with and understand educational research as well as undergraduate students in the fields of education, educational psychology and the learning sciences.

Op de Schouders van Reuzen

Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Begrippen als Cognitive Load Theory, Dual Coding en Scaffolding klinken mooi en er zit degelijk onderwijskundig onderzoek achter, maar hoe kun je als leraar deze wetenschappelijke begrippen effectief benutten in je lespraktijk? Paul A. Kirschner en twee jonge wetenschappers (Luce Claessens en Steven Raaijmakers) schreven het voor u op. Dankzij crowdfunding door 10 onderwijsstichtingen, 1 Pabo en de PO-Raad kan elke leraar in het PO beschikken over deze uiterst toegankelijke gids.

Wijze Lessen

Dagelijks geven duizenden leraren het beste van zichzelf voor de klas. Hoewel het takenpakket van de leraar heel divers is, blijft het geven van een goede les de kern van het vak. Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Camp, Daniel Muijs en Paul Kirschner, auteurs uit Nederland en België met ruime ervaring in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek, hebben het initiatief genomen om de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie te verbinden met de praktijk van het lesgeven. Op 10 september verschijnt hun boek: ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’. Het boek verschijnt in gedrukte versie, maar komt daarnaast ook gratis online beschikbaar.

Jongens Zijn Slimmer Dan Meisjes XL: 35 Mythes Over Leren En Onderwijs

Internet heeft onderwijs overbodig gemaakt. Onze rechter hersenhelft is creatief, links is analytisch. Jongens leren anders dan meisjes… Al die onzin en meer ontkracht. Wanneer het over onderwijs gaat, doen de gekste mythes de ronde. Het probleem daarbij is dat mensen die mythes voor waar aannemen en ze in het onderwijs toepassen. Met alle nare gevolgen van dien … Dit boek neemt clichés over onderwijs en leren onder de loep, en laat er de meest recente wetenschappelijk onderbouwde inzichten op los. Zo sneuvelen onder andere de onterecht hoog ingeschatte leerstijlen, blijken herinneringen nooit waterdicht te zijn en wordt het voor eens en altijd duidelijk dat jongens echt niet beter zijn in wiskunde. Jongens zijn slimmer dan meisjes is een must voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken of onderwijsbestuurders. Deze nieuwe en uitgebreide versie biedt nog meer duiding en is verder aangescherpt met inzichten uit recent onderzoek.

Juffen zijn Toffer dan Meesters: En nog meer Mythes over Leren en Onderwijs

Huiswerk kunnen we beter afschaffen, beeldschermen maken kinderen depressief, om expert te zijn moet je 10.000 uur oefenen… en nog meer mythes over leren en onderwijs Goede omgang met kennis, bronnen en factchecking is belangrijker dan ooit, zeker in opvoeding en onderwijs. In de veelheid aan informatie en meningen die leraren en leerlingen, maar ook ouders, wetenschappers, pedagogen, beleidsmedewerkers en politici dagelijks te verwerken krijgen, is het niet altijd duidelijk wat ze werkelijk voor waar mogen aannemen. In Juffen zijn toffer dan meesters trekken Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner en Casper Hulshof de lijn door van hun bestseller Jongens zijn slimmer dan meisjes. Gesteund door onderzoek bespreken ze een volledig nieuwe reeks onderwijsmythes. In verhitte debatten zoeken ze naar het sterkst gedragen standpunt. Ook als er daardoor hardnekkige fabels moeten sneuvelen. Is aangeboren intelligentie bepalend voor een goede schoolcarrière? En hoe zit het nu met die juffen en meesters? In dit boek staat het weloverwogen antwoord.

Urban Myths about Learning and Education

Many things people commonly believe to be true about education are not supported by scientific evidence. Urban Myths about Learning and Education examines commonly held incorrect beliefs and then provides the truth of what research has shown. Each chapter examines a different myth, with sections on learning, the brain, technology, and educational policy. A final section discusses why these myths are so persistent. Written in an engaging style, the book separates fact from fiction regarding learning and education.

Recognize any of these myths?

• People have different styles of learning

• Boys are naturally better at mathematics than girls

• We only use 10% of our brains

• The left half of the brain is analytical, the right half is creative

• Men have a different kind of brain from women

• We can learn while we are asleep

• Babies become smarter if they listen to classical music

These myths and more are systematically debunked, with useful correct information about the topic in question.

More Urban Myths About Learning and Education: Challenging Eduquacks, Extraordinary Claims, and Alternative Facts

More Urban Myths About Learning and Education: Challenging Eduquacks, Extraordinary Claims, and Alternative Facts examines common beliefs about education and learning that are not supported by scientific evidence before using research to reveal the truth about each topic. The book comprises sections on educational approaches, curriculum, educational psychology, and educational policy, concluding with a critical look at evidence-based education itself. Does playing chess improve intelligence? Should tablets and keyboards replace handwriting? Is there any truth to the 10,000-hour rule for expertise? In an engaging, conversational style, authors Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner, and Casper Hulshof tackle a set of pervasive myths, effectively separating fact from fiction in learning and education.

Evidence-Informed Learning Design: Creating Training to Improve Performance

Learning and Development (L&D) programmes are too often based on fads, the latest trends or learning designers’ personal preferences without critical evaluation. Evidence-Informed Learning Design will allow learning professionals to move away from this type of approach by showing them how to assess and apply relevant scientific literature, learning science research and proven learning techniques to design their training in a way that will make a measurable difference to employee performance and overall business success.

Packed with tips, tools and examples, Evidence-Informed Learning Design enables L&D and training professionals to save both time and money by ensuring that efforts are focused on designing learning that’s proven to be effective. Covering techniques like interleaving and self-directed and self-regulated learning, as well as debunking myths and fallacies in the field, it covers how best to test, measure and reinforce learning in both online, offline and face-to-face scenarios. To ensure that employees develop the skills the business needs to succeed and that the L&D function is recognised as adding true organizational value, this book is essential reading for anyone responsible for designing learning.

Ten Steps to Complex Learning: A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design (3rd revised edition)

The Ten Steps to Complex Learning are a practical and modified version of the four-component instructional design model (for short, 4C/ID-model). Previous descriptions of this model had a descriptive nature with an emphasis on the psychological basis of the model and the relationships between design components and learning processes. Ten Steps are mainly prescriptive and aim to provide a version of the model that is practicable for teachers, domain experts involved in educational and/or training design, and less experienced instructional designers.

The model described in this book is directed towards vocational and professional education, job-oriented university programs (e.g., medicine, business administration, law), and competency-based training programs in business and industry as well as governmental and military organizations. It will typically be used to develop educational or training programs with duration of several months - ranging from a few weeks to several years. In terms of curriculum design, the model will typically be used to design a - substantial - part of a curriculum that is directed towards the development of one professional competency or complex skill. Computer-based tools will be very helpful to carry out larger design projects.

Wetenschappelijke publicaties

CV