Over mij

Wie ben ik?

Ik ben een onderwijsmens in hart en nieren en heb het geluk van mijn passie mijn beroep te kunnen maken. Ik ben geboren en getogen in de Bronx (VS), studeerde af aan de State University of New York Stony Brook (VS) als psycholoog en haalde een eerstegraads bevoegdheid om wiskunde, biologie en algemene natuurwetenschappen te doceren. Toen ik eind 1972 les gaf op een middenschool in de VS raakte ik gefrustreerd. Ik gaf les aan normale leerlingen, maar hoe ik de stof ook uitlegde, een deel van de leerlingen begreep het niet en niemand kon mij uitleggen waarom dat zo was en hoe ik daar iets aan kon doen. Ik kwam toen naar Nederland en na wat omzwervingen als kok en timmerman en een hippie reis door India en omstreken, ging ik terug naar de universiteit (Universiteit van Amsterdam) en studeerde af als onderwijspsycholoog met specialisatie ‘Tekstkenmerken en Leerprocessen’. The rest is history. Daarnaast ben ik meer dan 40 jaar getrouwd met Catherine, heb ik vier kinderen (Femke, Jesse, Mara en Aron), twee kleinkinderen (Elsa en Benjamin) en vier honden (Chihuahua’s: Daisy, Lieve, Dotje en Muis).

Wat doe ik?

Zoals gezegd ben ik onderwijspsycholoog en studeer hoe mensen van alle leeftijden leren en hoe wij instructie zodanig kunnen ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren om hen te helpen dat te doen op een effectief, efficiënt en bevredigende wijze. Gebaseerd op zowel mijn eigen onderzoek als onderzoek van vakgenoten (evidence-informed) probeer ik leerkrachten / docenten, onderwijsontwikkelaars, schoolhoofden, onderwijsbeleidsmakers enzovoorts te begrijpen hoe mensen leren en dus hoe zij hun werk beter kunnen doen. Om dit te bereiken schrijf ik wetenschappelijke artikelen, artikelen en columns in vakbladen, boeken zoals Op de Schouders van Reuzen en Wijze Lessen en blogs in het Nederlands en het Engels. Ik geef vaak ook zowel lezingen hierover als masterclasses hierover.

Waarom doe ik dit?

Hier kan ik heel kort over zijn. Ik doe dit omdat het mijn passie is. Ik vind (bijna) niets belangrijker dan zorgen dat onze kinderen (maar ook alle mensen) goed onderwijs krijgen en goed leren. Iedereen die wilt leren moet de kans krijgt om zich optimaal te ontplooien binnen hun grenzen en zo mogelijk deze grenzen verleggen door goede instructie verzorgd door top-docenten.