kirschner-ED

Onderwijs

Now that’s tailored education

Now that’s tailored education René Peters & Anna M.T. Bosman This originally appeared in the journal Orthodedagogiek: Onderwijs en Praktijk as Da’s pas passend onderwijs. “Your child is our focus.” “In our school, we use personalised learning for all children.” “Here we implement a professional care structure for every support need for every child.” We …

Now that’s tailored education Lees meer »

Doorlopend Professionele Ontwikkeling: Goed Onderwijs (ook) voor Leraren

Doorlopend Professionele Ontwikkeling: Goed Onderwijs (ook) voor Leraren Als leraar wil je veel, maar waarschijnlijk bovenaan je lijst staat dat je jouw leerlingen goed helpt/laat leren. Je hebt hierover en zelfs hiervoor geleerd op de pabo of de lerarenopleiding, je hebt goed gekeken naar en geleerd van je collega’s, je leest boeken over hoe leerlingen …

Doorlopend Professionele Ontwikkeling: Goed Onderwijs (ook) voor Leraren Lees meer »

Nog Vijf Gebruikelijke maar Twijfelachtige Multimediaprincipes

Nog Vijf Gebruikelijke maar Twijfelachtige Multimediaprincipes Deze blog is een iets andere blog dan mijn column die verschnenen is in het januari/februarinummer van Didactief. In 2016 schreef ik voor Didactief een blog/column Tien Gebruikelijke maar Twijfelachtige Multimediaprincipes. Die ging over een hoofdstuk in de Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2e editie) onder redactie van Richard …

Nog Vijf Gebruikelijke maar Twijfelachtige Multimediaprincipes Lees meer »

Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs

Jaap Scheerens[1], Paul A. Kirschner[2] Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs Decennialang wordt het onderwijs gekenmerkt door (1) tekortschietend en wisselvallig beleid op alle niveaus, (2) ondoordachte veranderingen gebaseerd op onvoldoende onderbouwde aannames, waan van de dag en romantische ideeën over het kind en hoe het kind leert en (3) verminderde …

Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs Lees meer »

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering Jaap Scheerens[1] & Paul A. Kirschner[2] Er wordt de komende 2,5 jaar €8,5 miljard via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), geïnvesteerd in het onderwijs om de leerachterstanden die ontstaan zijn door Covid19 te repareren, waarvan €5,8 miljard voor het PO en VO. Daarbij stelt het NPO dat “Elke school die met …

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering Lees meer »

Anti-kennissers

Anti-kennissers Vandaag, 28 april 2021, las ik een stuk in De Limburger van Wierd Duk (!) over anti-vaxxers (Experts bezorgd: halen we de 70 procent gevaccineerden? ‘Strijd om priktwijfelaar in cruciale fase’) en dacht meteen hoe analoog de inhoud van het artikel was aan wat wij meemaken bij mensen die tegen kennisrijke curricula zijn en …

Anti-kennissers Lees meer »

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten Het Team Red het Onderwijs wil vanuit expertise en ervaring bijdragen aan de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs en aan de doelmatige besteding van onderwijsgelden. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kampen al ruim dertig jaar met een toenemend lerarentekort, zowel kwantitatief als kwalitatief. In …

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten Lees meer »