kirschner-ED

Onderwijs

Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs

Jaap Scheerens[1], Paul A. Kirschner[2] Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs Decennialang wordt het onderwijs gekenmerkt door (1) tekortschietend en wisselvallig beleid op alle niveaus, (2) ondoordachte veranderingen gebaseerd op onvoldoende onderbouwde aannames, waan van de dag en romantische ideeën over het kind en hoe het kind leert en (3) verminderde …

Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs Lees verder »

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering Jaap Scheerens[1] & Paul A. Kirschner[2] Er wordt de komende 2,5 jaar €8,5 miljard via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), geïnvesteerd in het onderwijs om de leerachterstanden die ontstaan zijn door Covid19 te repareren, waarvan €5,8 miljard voor het PO en VO. Daarbij stelt het NPO dat “Elke school die met …

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering Lees verder »

Anti-kennissers

Anti-kennissers Vandaag, 28 april 2021, las ik een stuk in De Limburger van Wierd Duk (!) over anti-vaxxers (Experts bezorgd: halen we de 70 procent gevaccineerden? ‘Strijd om priktwijfelaar in cruciale fase’) en dacht meteen hoe analoog de inhoud van het artikel was aan wat wij meemaken bij mensen die tegen kennisrijke curricula zijn en …

Anti-kennissers Lees verder »

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten Het Team Red het Onderwijs wil vanuit expertise en ervaring bijdragen aan de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs en aan de doelmatige besteding van onderwijsgelden. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kampen al ruim dertig jaar met een toenemend lerarentekort, zowel kwantitatief als kwalitatief. In …

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten Lees verder »