De verbetering van de lerarenopleiding

(Inter)nationaal woedt er een debat over tegenvallende onderwijsprestaties en de maatregelen en beleid die nodig zijn om te komen tot verbetering.