kirschner-ED

Leerkrachten

Doorlopend Professionele Ontwikkeling: Goed Onderwijs (ook) voor Leraren

Doorlopend Professionele Ontwikkeling: Goed Onderwijs (ook) voor Leraren Als leraar wil je veel, maar waarschijnlijk bovenaan je lijst staat dat je jouw leerlingen goed helpt/laat leren. Je hebt hierover en zelfs hiervoor geleerd op de pabo of de lerarenopleiding, je hebt goed gekeken naar en geleerd van je collega’s, je leest boeken over hoe leerlingen …

Doorlopend Professionele Ontwikkeling: Goed Onderwijs (ook) voor Leraren Lees meer »

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering Jaap Scheerens[1] & Paul A. Kirschner[2] Er wordt de komende 2,5 jaar €8,5 miljard via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), geïnvesteerd in het onderwijs om de leerachterstanden die ontstaan zijn door Covid19 te repareren, waarvan €5,8 miljard voor het PO en VO. Daarbij stelt het NPO dat “Elke school die met …

Menukaart NPO: Een hagelschotbenadering Lees meer »

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten Het Team Red het Onderwijs wil vanuit expertise en ervaring bijdragen aan de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs en aan de doelmatige besteding van onderwijsgelden. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kampen al ruim dertig jaar met een toenemend lerarentekort, zowel kwantitatief als kwalitatief. In …

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten Lees meer »