kirschner-ED

Klachtenregen

“Recordaantal klachten over eindexamens in zicht”
Ik weet echt niet wat ik moet denken over het aantal en de aard van de klachten over de eindexamens.

Read More »

Interview met een dinosauriër

Dit jaar viert de Open Universiteit haar veertigjarig bestaan. Een goede reden, vond de OU, om mij, emeritus-hoogleraar Onderwijspsychologie aldaar, te interviewen.

Read More »

Differentiatie

Als we het hebben over differentiatie in onderwijs/onderwijs, moeten we differentiëren (bedoelde woordspeling/pun) tussen divergente en convergente differentiatie. Beide zijn gebaseerd op het individualiseringsprincipe maar…

Read More »

Differentiation

When we speak of differentiation in education/teaching, we need to differentiate (pun intended) between divergent and convergent differentiation.

Read More »

Vraagvolgorde

Hoe kan de volgorde van moeilijke en makkelijke vragen in een toets leerlingprestaties beïnvloeden?

Read More »

School is Goed

Vele onderwijsvormen zijn beproefd en zullen in deze wereld van zonde en wee beproefd worden. Niemand beweert dat traditioneel onderwijs perfect of alwijs is. Je zou kunnen zeggen dat traditioneel onderwijs de slechtste onderwijsvorm is, afgezien van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn geprobeerd.

Read More »

Leren van meerkeuzetoetsen?

Als meerkeuzetoetsen goed worden ontworpen en ontwikkeld, kunnen zij zowel het leren als het beoordelen bevorderen. Misschien krijgen MK-toetsen dan het respect dat ze verdienen.

Read More »

De PISA-noodklok aan dovemansoren luiden?

PISA laat zien dat ons onderwijs ernstig ziek is! We moeten ophouden met dit te ontkennen of bagatelliseren. Wij moeten aanvaarden dat dit zo is, wat de oorzaken hiervan zijn en meteen beginnen met het nemen van de nodige stappen om het tij te keren.

Read More »

Kerstkoekjes

Als jouw school overweegt leerling-beoordelingen in te voeren, deel wat lekkere chocoladekoekjes uit aan de leerlingen. Die doen wonderen!

Read More »

Vaardigheden versus Kennis, 13 Jaar Later

In 2010 introduceerde Schotland een nieuw curriculum – het Curriculum for Excellence. Het Curriculum reduceerde expliciet de inhoudelijke kennis in het curriculum en organiseerde het curriculum rond een reeks inhoudsvrije vaardigheden.

Read More »

Visueel lawaai

Loop je een willekeurige klaslokaal in het basisonderwijs binnen en zie je een gezellige kakafonie van alles en nog wat op de muren/plafond hangen en op tafels en kasten staan/liggen. Kaarten, cijferlijnen, vormen, kunstwerken en andere materialen overal.

Read More »

Jouw persoonlijke AI-tutor?

Een AI tutor app om een dynamisch neuraal netwerkmodel van wat studenten begrepen om op maat gemaakte verspreide oefentoetsjes (retrieval practice) te genereren voor iedere student qua niveau en capaciteiten.

Read More »

Let op: Mythe alert!

Het geven van informatie over leerstijlen leidt tot (onterechte) conclusies over de intelligentie en aanleg van kinderen.

Read More »

Wetenschap en ambacht

Goede lerarenopleidingen zorgen dat hun studenten startbekwaam zijn. Omdat je vakdidactische kennis pas in de praktijk kunt leren, is intensieve begeleiding in de eerste jaren essentieel.

Read More »

Wie gaat het gelag betalen?

De impopulaire leerpleinen, waar meer dan 90 leerlingen tegelijkertijd les kregen, bleken niet te werken. Wie moet de kosten betalen om ze terug te brengen naar ‘gewone’ klaslokalen?

Read More »

Oefentoetsing werkt (weer)!

Het vlot uit je geheugen kunnen ophalen van eenvoudige vermenigvuldigingen (bijv. 2X3=6) leidt tot een verbetering van de algemene rekenscores van kinderen. Maar hoe bereik je dat in kinderen?

Read More »

Google it?

Stel: Iemand vraagt jou iets waar je niet onmiddellijk het antwoord van weet. Wat doe je dan? Probeer je eerst diep in je geheugen te graven om het antwoord te ‘vinden’ en als dat niet lukt ga je het dan googelen OF pak je meteen je telefoon en ga je het googelen?

Read More »

De Bewijslast / Hitchen’s Razor

Quod gratis asseritur, gratis negatur – de bewijslast ligt bij degene die iets beweert. Als die dat niet aanvaardt, kan zijn of haar bewering zonder bewijs worden afgewezen.

Read More »

Druk, Druk, Druk

Tegenwoordig ervaren kinderen, naast hun overvolle sociale, sport en/of speelagenda, de meeste tijdsdruk als ze een proefwerk of toets moeten maken.

Read More »

Exit Wiersma

Stel je wordt gevraagd voor de post minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (ik ben – nog – niet gevraagd) dan lees je je even in op het onderwerp van je portefeuille toch? Boeiende materie, uitdagende functie.

Read More »

Mobieltjes in de Klas

Mijn standpunt (position paper) voor het rondetafelgesprek met leden van de Tweede kamer Commissie Onderwijs, d.d. 12 april 2023

Read More »

Laat nieuwe leraren niet verzuipen!

De eerste jaren als docent zou je ‘make-or-break’ jaren kunnen noemen. Gooi ze in het diepe en is de kans groot dat zij verzuipen. Geef je ze de ondersteuning die ze nodig hebben en worden zij topzwemmers.

Read More »

Kwaliteitskader voor lesmateriaal

Wetenschappers van het Expertisecentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van de Thomas More hogeschool hebben op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het eerste kwaliteitskader ontwikkeld dat helpt bij het analyseren van lesmateriaal.

Read More »

Ontdek zelf hoe je lesgeeft!

Vind je dat niet vreemd? We nemen ‘pasgeboren’ leraren, rechtstreeks uit hun bachelorsdiploma of een carrière in de industrie en we vragen hen, met weinig directe input van iemand met meer ervaring, om een les te plannen.

Read More »

CvtE zakt voor examen wis- en natuurkunde

Een recent onderzoek van McKinsey & Company (Toetsen Getoetst) laat zien dat het dalende inhoudelijke niveau van de CE’s wiskunde en natuurkunde een meer dan plausibele verklaring voor deze paradoxale beweging is.

Read More »