kirschner-ED

School is Goed

Deze blog werd gepubliceerd door Dylan Kane op zijn site Five Twelve Thirteen op 21 maart 2024

Vele onderwijsvormen zijn beproefd en zullen in deze wereld van zonde en wee beproefd worden. Niemand beweert dat traditioneel onderwijs perfect of alwijs is. Je zou kunnen zeggen dat traditioneel onderwijs de slechtste onderwijsvorm is, afgezien van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn geprobeerd. [parafrasering van wat Sir Winston Churchill zei over democratie[1]]

Ik [Dylan Kane] heb het afgelopen jaar aan mijn Spaanse vaardigheden gewerkt. Ik doe een paar verschillende dingen. Ik gebruik ChatGPT om me zelf te ondervragen over het vervoegen van verschillende werkwoorden of om mij zinnen te geven om ze te vertalen. Ik luister naar podcasts, vertaal het transcript en luister dan weer om mijn gehoor te verbeteren. Ik gebruik een flashcard-app om mijn woordenschat te verbeteren. Veel van mijn studenten spreken Spaans, dus ik pik hier en daar woorden en zinnen op. Ik ga vooruit en geniet daarvan, maar het is vaak moeilijk om mijn momentum vast te houden. Ik zal een streak hebben waarin ik elke dag een paar minuten aan mijn vaardigheden werk, gevolgd door weken waarin ik geen werk do.

Weet je wat me zou helpen om meer vooruitgang te boeken? Als ik iemand had die zowel Spaans kende als enige ervaring had met het helpen van beginners zoals ik. Ze zouden me verschillende activiteiten kunnen geven om mijn vaardigheden te verbeteren, betere activiteiten voor mijn vaardigheidsniveau dan wat ik voor mezelf kies. Ze zouden me feedback kunnen geven en me helpen op plekken waar ik vastzit. Ze kunnen me motiveren en verantwoordelijk houden op dagen die ik er geen werk van wil maken. Natuurlijk zou het duur zijn om iemand in te huren om mij les te geven. Het zou redelijker zijn als ik een stel andere mensen rond mijn algemene vaardigheidsniveau zou vinden, en we zouden elkaar allemaal tegelijkertijd in een kamer kunnen ontmoeten om dingen efficiënter te maken. Ik heb niet elk moment hulp nodig, dus het bundelen van krachten lijkt me een goede besteding van tijd en middelen. Het hebben van de kameraadschap van een groep zou motiverender zijn dan proberen mezelf alleen aan mijn flashcards te laten werken. Er zouden inefficiënties zijn, zeker, geen enkele leersituatie zal ooit perfect zijn. De verantwoordelijkheid om ergens een uur achter elkaar te verschijnen, iedereen aan hetzelfde doel te zien werken en iemand te hebben om ons te ondersteunen, zou me helpen meer vooruitgang te boeken dan ik in mijn eentje kan bereiken.

Je ziet waar ik hiermee naartoe wil. Ik heb min of meer gewoon leraren en vakken en leslokalen en school uitgevonden. Dat zijn best geweldige uitvindingen! Sommige mensen houden ervan om de spot te drijven met ‘het fabrieksmodel’ van onderwijs of hoe scholen verouderd zijn of wat dan ook. Ik denk dat de meeste van die retoriek onzin is. Ik zeg niet dat scholen perfect zijn. Er zijn allerlei afwegingen en compromissen die we maken terwijl we proberen de volgende generatie op te leiden. Ja, school kan saai zijn, kinderen kunnen wreed zijn. Het is niet altijd zonneschijn en regenbogen. Maar ik denk dat school het beste idee is dat we hebben. Geen van de grote kritieken die mensen op het onderwijs hebben, snijden hout voor mij.

  1. Scholen zijn ‘one-size-fits-all’ fabrieken die leerlingen door elkaar behandelen? Ik ken geen betere manier om studenten in klaslokalen in te delen dan op leeftijd, en ondanks ongelooflijke technologische vooruitgang is gepersonaliseerd leren er niet in geslaagd om de hype keer op keer waar te maken.
  2. Scholen leren conformiteit en veranderen mensen in schapen? Mensen die dat soort dingen zeggen, zouden meer tijd op school moeten doorbrengen. Mijn leerlingen zijn geen volgzame schapen. Natuurlijk hebben we veel regels, maar we hebben te maken met de praktische aspecten om al deze kinderen elke dag veilig te houden.
  3. Scholen onderwijzen verouderde kennis in de silo’s van traditionele vakken? Ja, het is moeilijk om te weten wat onze huidige leerlingen over vijf of tien jaar moeten weten, maar een goede plek om te beginnen is de kennis die al honderden jaren waardevol is. Ik ken geen betere manier om een paar miljoen leraren te werven dan een verdeling van vakken, zodat leraren de inhoud onder de knie kunnen krijgen die ze nodig hebben om les te geven.
  4. Scholen laten leerlingen niet hun eigen interesses nastreven? Twee dingen. Ten eerste, hoeveel tijd heb je besteed aan het vragen van kinderen wat ze zouden willen leren als ze de keuze hadden? Sommigen hebben interessante, creatieve ideeën, maar velen niet, vooral niet onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. We leggen de basis – en de meeste middelbare scholen hebben veel opties voor leerlingen om na te streven en hebben die opties de afgelopen jaren uitgebreid om de horizon van leerlingen te verbreden.

Het is net als het gezegde over democratie: School is de slechtste manier om onderwijs te geven die we ooit hebben uitgevonden, behalve alle andere. Ik heb het hier over het idee van school. Ik realiseer me dat de realiteit vaak achterblijft bij wat we willen dat onze scholen zijn. Scholen reageren overdreven op veiligheidsproblemen met draconische beperkingen voor leerlingen. Leraren hebben soms een slechte dag en halen uit naar leerlingen. Sommige leraren raken afgemat of opgebrand en bieden leerlingen niet de ondersteuning die ze verdienen. Scholen richten zich te veel op toetsscores vanwege druk van bovenaf. Het speciaal onderwijs is te veel gericht op papierwerk en niet genoeg op het helpen van leerlingen in het speciaal onderwijs om succes te vinden. Technologie betekent dat het gemakkelijker kan zijn om leerlingen achter een computer te duwen dan om hen daadwerkelijk les te geven en ervoor te zorgen dat zij leren. Al deze en meer zijn ernstige problemen. Maar de oplossing voor die problemen is niet om de school opnieuw uit te vinden, maar om een plek te creëren waar de beste delen van de school kunnen functioneren zoals ze zouden moeten.

Ik las onlangs Tinkering Toward Utopia, een uitstekende geschiedenis van hervormingen in het schoolsysteem. De auteurs beschrijven wat zij de ‘grammatica van het onderwijs’ noemen – de basisblauwdruk die we hebben van hoe scholen eruit zien. Ondanks een eeuw van ambitieuze hervormingen, is er een zwaartekracht die ons terugtrekt naar hetzelfde basismodel van scholen. Zelfs veel scholen die in het verleden voorop liepen bij goed ontvangen hervormingen, zijn teruggekeerd naar de grammatica van het onderwijs. Ik denk dat de reden dat de grammatica van het onderwijs bestaat, is omdat die basisblauwdruk beter werkt dan al het andere dat we hebben bedacht.

Waarom is dit de moeite waard om over te schrijven? Ik heb steeds meer retoriek gezien dat scholen verouderd, kapot en ineffectief zijn, en dat ieders oplossing lijkt te bestaan uit het uitvinden van iets nieuws. Niemand wil zeggen: “Hé, school werkt geweldig als we de details goed uitvoeren en we niet herstellen van de verstoringen van een pandemie. Laten we niet alles opblazen, laten we ons inspannen om leraren te ondersteunen met de kleinste details van het dagelijkse lesgeven en leren.” Dat zal geen applaus krijgen bij de troonrede of een fondsenwerving van een stichting, maar dat is wat ik denk dat scholen nodig hebben. We hebben geen radicale verandering nodig. De verandering die we nodig hebben, is om ons in te zetten om alle kleine dingen goed te doen. Zeker, scholen zullen evolueren. Maar de basiscomponenten van klaslokalen, vakken en de schooldag werken prima. Laten we dat de kern van het onderwijs houden. Misschien is dat radicaal, om te stoppen met tijd en energie te steken in het uitvinden van iets nieuws en om te proberen beter te worden in het dagelijkse klassikale onderwijs[2].


[1] Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…

[2] Ik [Paul] noemde dit jaren geleden: Pas op de plaats innovatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp