kirschner-ED

Wetenschap en ambacht: De weg naar vakbekwaam leraarschap

Lee Shulman schreef in 1986: ‘Degene die kan, doet. Degene die begrijpt, doceert’ (Those who can, do. Those who understand, teach). Het leraarschap is een unieke combinatie van ambacht en wetenschap (craftsmanship and science), een van de redenen waarom ik altijd spreek van ‘bewijsgeïnformeerd’ en niet van ‘bewijsgebaseerd’.
Goede lerarenopleidingen zorgen dat hun studenten startbekwaam zijn door ze diepgaande kennis en vaardigheden mee te geven op een vijftal gebieden. Maar daarmee is de beginnende leraar er nog niet. Omdat je vakdidactische kennis pas in de praktijk kunt leren, is intensieve begeleiding in de eerste jaren essentieel.

In mijn bijdrage aan Th&ma 2023/5, De Beurt aan Nederland, geef ik mijn visie over wat er moet gebeuren, zowel in de lerarenopleidingen (het curriculum) als in de school (de inductie van startende leraren) om startbekwame leraren op te leiden en ze daarna te helpen ontwikkelen naar vakbekwame leraren.

Lees het artikel hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp