kirschner-ED

Oefentoetsing werkt (weer)!

Het vlot uit je geheugen kunnen ophalen van eenvoudige vermenigvuldigingen (bijv. 2X3=6) leidt tot een verbetering van de algemene rekenscores van kinderen. Fieke Ophuis-Cox, Leen Catrysse, en Gino Camp – allen Open Universiteit – onderzochten hoe deze vlotheid het beste bereikt kon worden in een authentieke basisschoolomgeving. Zij vergeleken de korte- en langetermijneffecten van het leren met oefentoetsing (retrieval practice via flashcards; vermenigvuldiging op één kant, antwoord op de andere kant) met een controleconditie (het hardop opzeggen/opdreunen van vermenigvuldigingen) op hoe vlot en nauwkeurig de leerlingen de antwoorden konden geven; d.w.z. het ophalen van het antwoord uit hun geheugen. De leermaterialen waren gewoon wat normaal gebruikt werd in de lessen; alleen de oefenvorm verschilde. Achtenveertig leerlingen in groep 4 kregen de ‘normale’ les over vermenigvuldigen en volgden daarna drie gespreide oefensessies per leerstrategie. De leerstrategieën werden verdeeld over twee verschillende groepen vermenigvuldigingtafels in wat heet een within-subjects design[1]. Er werd een toets vooraf afgenomen om na te gaan of eer verschillen tussen de leerlingen waren, een toets vijf minuten na het oefenen en een toets één week daarna. Vergeleken met de opdreunen leidde oefentoetsen met flashcards beter en vlotter onthouden van de vermenigvuldigingen op zowel de korte als de lange termijn. Dit onderzoek toont de effectiviteit aan van oefentoetsen in een authentieke klassikale omgeving met behulp van origineel lesmateriaal.

Conclusion
In conclusion, this study, conducted in an authentic classroom setting with the use of authentic materials and with teachers conducting the experiment, showed an advantage for retrieval practice (using flashcards) compared to restudy (chanting the tables out loud) in enhancing the multiplication fact fluency of second-grade elementary school pupils. This implies that it can be expected that the use of retrieval practice through flashcards contributes to an improvement in pupils’ multiplication fact fluency when used in an elementary school classroom setting.

A. Ophuis-Cox, F. H., Catrysse, L., & Camp, G. The effect of retrieval practice on fluently retrieving multiplication facts in an authentic elementary school setting. Applied Cognitive Psychology. https://doi.org/10.1002/acp.4141


[1] Bij een within-subjects design, ook wel within-groups design genoemd, krijgen alle participanten alle condities aangeboden. Dit design is de tegenhanger van een between-subjects design (waarbij iedere participant slechts één conditie aangeboden krijgt).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp