kirschner-ED

Boerenverstand denkt mee met OCW

Foto van EdgetoEdge Media via Unsplash

Gastblog van Charlotte Goulmy

In de brief van 29 maart schrijft OCW via minister Wiersma onder het kopje “Het belang van een verdere versterking van het vak van leraar”:

“Graag maak ik in deze brief gebruik van de gelegenheid om het belang van een
sterke beroepsgroepsorganisatie voor leraren te onderstrepen. Om de kwaliteit
van de eigen professie, en daarmee de kwaliteit van het onderwijs hoog te
houden is het belangrijk dat leraren zelf meepraten en actief werken aan hun
eigen ontwikkeling. Een beroepsgroepsorganisatie heeft daarmee een belangrijke
rol in de professionele ontwikkeling van het vak en het verbeteren van het imago
van het beroep. 

Ik ben alle leraren, vertegenwoordigers van leraren en andere belanghebbenden dankbaar voor de verschillende pogingen in het verleden en ik daag iedereen uit om duurzaam te werken aan een beroepsgroep organisatie voor leraren, met groot draagvlak binnen de eigen beroepsgroep. Daarom roep ik alle leraren, vertegenwoordigers van leraren en andere belanghebbenden na te denk over het belang, de rol, de financiering, de positionering van een beroepsgroepsorganisatie voor leraren in het funderend onderwijs. Partijen moeten samen krachtig een vuist maken.”

Aan die oproep geeft de Onderwijscommissie Boerenverstand graag gehoor. 

Het toeval wil dat het Nederlandse Onderwijsveld een organisatie heeft waarvan niemand mij kan uitleggen wat het doet. Ik heb rondgevraagd en echt mijn best gedaan, het duidelijkst geschetst lijkt dit het te zijn:

De FvOv [(Federatie van Onderwijsvakorganisaties] is een samenwerkingsverband van vakverenigingen die aan mogen schuiven bij de landelijke cao-onderhandelingen omdat zij via de vakverenigingen veel docenten vertegenwoordigen.

Dit lijkt te kloppen, maar als je rondvraagt dan zegt niemand die ik ken dat ze zich vertegenwoordigd voelt door de FvOv omdat zij bijna altijd meestemmen met de VO-Raad en niet luisteren naar de stem van de vakverenigingen die zij vertegenwoordigen. Een groot deel van de leden weet niet eens dat FvOv namens hen aan de CAO-tafel zit. 

Het kan dus zijn dat vakvereniging X besluit dat zij naar links willen en dat de FvOv aan tafel in Den Haag ook namens vakvereniging X naar rechts gaat ook al hebben alle leden van de vakvereniging gestemd voor links… Het is dus in plaats van een meespreekorgaan een tegenspartel of neutraliseerorgaan geworden van de vakverenigingen. Dat is zinloos en pijnlijk. 

Verder is een veelgehoorde klacht dat het zo goed als onmogelijk is om lid te zijn van vakvereniging X zonder de koppelconstructie met de FvOv. Het schijnt zelfs duurder te worden in de enkele gevallen dat het zou zijn toegestaan… Dat is heel vreemd. Friet is zonder mayo goedkoper. Met mayo is de patat duurder want mayo heeft ondubbelzinnig toegevoegde waarde. Niemand zou patat met mayo goedkoper maken dan friet zonder mayo. Je gaat niet extra betalen voor minder meerwaarde. Er zijn nu docenten soms geen lid van hun vakvereniging omdat ze niet via deze koppelverkoopconstructie lid willen zijn van de FvOv. 

De FvOv heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen. Dat lijkt me helemaal prima. Dit is de huidige samenstelling:

 • Jilles Veenstra (vanuit NVOP, voorzitter)
 • Sandra Roelofsen (vanuit KVLO, penningmeester)
 • Remko Littooij (vanuit VLS, vicevoorzitter)
 • Jan van Lune (vanuit NVON, secretaris)
 • Heleen van der Ree (vanuit NVvW, lid)

Het zijn geen namen die groot alarm doen slaan en de voorzitter zwaait binnenkort af dus ik zou zeggen: Niks meer aan doen. 

Stel nu even dat iedere leraar en iedere docent automatisch lid is van de FvOv, die voor iedere lesgevende ook het beroemde vakbondstientje krijgt, desnoods uit het scholingsbudget. Dan krijgt de FvOv een schip geld waarmee ze kunnen doen waartoe ze op aard zijn, namelijk het vertegenwoordigen van leraren. Gewoon met de mensen die er nu zitten. Dat mogen ze doen tot 1 juli 2024. Dat geeft ze een dik jaar om het veld te tonen dat ze relevant zijn. 

Tussen 1 juli en 1 augustus 2024 komen er verkiezingen. Iedere leraar of docent die valt onder OCW mag zich verkiesbaar stellen. Je bent verkiesbaar als je individu en je mag je voorstellen in maximaal 50 woorden: 

“Ik ben Charlotte Goulmy, en ik werk sinds 1997 op de Vavo als eerstegraads bevoegd docent Frans. Ik zet me in voor Passend Onderwijs, tegen laaggeletterdheid en voor foutloze en eerlijk te beoordelen eindexamens.  Ik ben medeoprichter van de Onderwijscommissie Boerenverstand en ik heb een hekel aan huisdieren en kinderen.”

Stel dat 200 docenten gek genoeg zijn om namens alle leraren van Nederland verkiesbaar te willen zijn… Dat is dan toch juist fantastisch? Iedereen die zich bevoegd docent mag noemen, dus niet de holistische-klankschaal-chakra-energiebaan-consulent/coach©[1] maar de normale docent die via school contributie betaalt als ware het belasting. Iedere niet-werkende maar wel bevoegde docent kan zelf lid worden en zo zien hoe mooi het vak is en terugkeren voor de klas zodra ze zien hoe onweerstaanbaar woest aantrekkelijk het vak zal worden.

Stel dat het er 2000 zijn! Nog beter. Het maakt niet uit hoeveel er willen, het gaat er om hoeveel ook daadwerkelijk gekozen worden. De tien die het hoogst eindigen vormen de nieuwe FvOv en… de voorzitter is degene die de meeste stemmen legaal heeft verkregen. Je mag dus geen FTE’s beloven voor een stem!

Zo lossen we een aantal problemen op: 

 • Iedereen weet ineens waar FvOv voor staat, namelijk ALLE leraren en docenten
 • De FvOv kan nog een ruim jaar laten zien hoe onvoorstelbaar belangrijk werk zij doen en als de huidige leden ook een bevoegdheid hebben, kunnen ze zich kandideren. 
 • OCW’s langgekoesterde wens van een orgaan voor leraren en docenten is gerealiseerd
 • OCW heeft ineens een lerarenregister waar docenten in staan die zelfs niet meer voor de klas staan dus ze kunnen heel doelgericht campagne gaan voeren
 • Het is van en voor en door docenten en leraren
 • Er is dus altijd draagvlak
 • Niemand zit er ongekozen, als de FvOv nee zegt dan zeggen ze NEE namens het hele veld. De gekozen leden mogen alleen stemmen over hun eigen tak van sport. VO mensen beslissen niet over PO onderwerpen natuurlijk.
 • Iedereen kan gewoon lid worden van zijn eigen vakvereniging en gewenste vakbond. 

Als er nog vragen zijn, horen wij het graag: Oc.boerenverstand@gmail.com


[1] ©PeterKwint

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp