kirschner-ED

Leraren-in-Opleiding (LiO’s) mobiliseren als tutoren

Beleidsoplossingen om het leren van leerlingen te versnellen en de pijplijnen van leraren te versterken

Hier een kort berichtje over een initiatief in de VS om twee vliegen in één klap te verwezenlijken, namen leerachterstanden bij kinderen te verkleinen (door te werken met tutoren; sinds Bloom’s 2-Sigma Effect paper bekend als de sterktste onderwijsinterventie) en LiO’s (zij noemen hen ‘aspirant-teachers) de kans te geven om beter voor te bereiden op hun toekomstige professie.

Deans for Impact (DfI) heeft een beleidsrapport geschreven over wat zij een win-winoplossing noemen die het leren van kinderen in het bo en vo kan versnellen en tegelijkertijd een pijplijn kan worden van goed voorbereide, diverse docenten. Naar hun mening zijn er in de VS 600.000 wat zij noemen aspiring-teachers (aspirant-leraren oftewel Leraren-in-Opleiding/LiO’s) die ingezet kunnen worden als wat zij noemen high-impact tutors, vooral in scholen met de hoogste nood. Om deze oplossing te verkennen, lanceerden DfI het Aspiring Teachers as Tutors Network (ATTN) – een nationaal samenwerkingsverband van tutoring-initiatieven dat tot doel heeft het aantal LiO’s dat als high-impact tutors fungeert te vergroten en hun educatieve vaardigheden te versterken door middel van praktijkgerichte ervaringen en training.

In hun rapport formuleren zij drie oplossingen (aanbevelingen) plus specifieke beleidsacties om de meest urgente problemen van het veld op te lossen die de schaal en duurzaamheid van succesvolle inspanningen verhinderen.

Aanbeveling 1: Maak high-impact tutoring mogelijk voor LiO’s voorafgaand aan licentiestatus
Door high-impact tutoring een fundamenteel onderdeel van het leren lesgeven te maken, kunnen LiO’s hun lesvaardigheden versterken, meer vertrouwen en vreugde voor het lesgeven opbouwen en compensatie te verdienen (zij worden betaald).

Aanbeveling 2: Stroomlijn de financiering om meer LiO’s in staat te stellen te werken als high-impact tutoren
Een toereikende financiering kan een katalysator zijn om high-impact tutoring een blijvend kenmerk van zowel het onderwijs als het leren lesgeven (de opleiding) te maken. Door gerichte en duurzame financieringsstromen te creeren, kunnen beleidsmakers ervoor zorgen dat huidige en toekomstige investeringen leiden tot betere leerresultaten voor zowel leerlingen als aspirant-leraren.

Aanbeveling 3: Zorg voor de kwaliteit van het programma en de tutor (LiO), zodat leerlingen leren en tutoren sterke leraren worden
Niet alle bijles die je leerlingen geeft is gelijk. Het Aspiring Teachers as Tutors Network omarmt high-impact tutoring als de interventie waarvan rigoureus onderzoek heeft aangetoond dat het aantoonbare positieve resultaten voor leerlingen oplevert. Door op onderzoek gebaseerde verwachtingen voor tutoring-programma’s vast te stellen, kunnen beleidsmakers een cruciale rol spelen bij het waarborgen van positieve leerresultaten voor zowel leerlingen als LiO’s.

Rapport: https://deansforimpact.org/wp-content/uploads/2023/03/DFI-ATTN-Policy-Solutions-Framework.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp