kirschner-ED

De onderzoeksresultaten zijn wel eenduidig

Hier een repliek van Jaap Scheerens en mij op een column in de Volkskrant die de krant niet plaatste

In de VK van 2 maart stelt professor Patti Valkenburg dat onderzoeksresultaten over het effect van mobieltjes in de klas niet eenduidig zijn. Zij vindt dat “alle onderzoeken” op dit terrein zijn gebaseerd op geaggregeerde resultaten onder grote groepen jongeren. Hier keken wij van op. Naar onze mening is er juist een overvloed aan empirisch onderzoek, waaronder ook goed gecontroleerde studies, waaruit het schadelijke effect op leerprestaties duidelijk blijkt. Bovendien worden de uitkomsten verklaard door inzichten uit de cognitieve wetenschappen (information processing). Zo wordt erop gewezen dat wij een zeer beperkt werkgeheugen hebben, het belang van aandacht, en dat “multitasking” (eigenlijk schakelen tussen taken) door leerlingen interfereert met aandachtig luisteren en het functioneren van het werkgeheugen. Andere uitkomsten zijn dat ook kinderen die zelf niet bezig zijn met mobieltje of laptop last hebben van klasgenoten die dat wel doen (trekt de aandacht). Een verschijnsel dat vergelijkbaar is met gedwongen meeroken. Onderzoek over hoe ons brein functioneert wijst ook op maatregelen die de ‘digitale hyperventilatie’ kunnen tegengaan, namelijk door rustperiodes bij het leren (‘wakeful resting’). Naar onze mening is een telefoonverbod in het funderend onderwijs dan ook een goed idee. Nadere onderbouwing van deze mening is gepubliceerd op de website van het Red Team onderwijs.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp