kirschner-ED

Verklaring van de wetenschappelijke adviescommissie van de Knowledge Matters-campagne

Daniel Willingham heeft het volgende gepost op Facebook:
Lezen is meer dan basisvaardigheden! Neem 60 seconden de tijd om deze verklaring van een groep uitmuntende wetenschappers (en mij) over het belang van achtergrondkennis voor begrijpend lezen, rechtvaardigheid en motivatie te lezen.
Oorspronkelijke versie van de tekst (Engels) vind je hier:
https://knowledgematterscampaign.org/statement-from-the-knowledge-matters-campaign-scientific-advisory-committee/

Als leesonderzoekers hechten we veel waarde aan het vertalen van onderzoeksinzichten naar instructiepraktijken op scholen die een hoog niveau van geletterdheid, leren en succes voor elke leerling bevorderen. We ondersteunen alle initiatieven om dit mogelijk te maken.

In de afgelopen jaren heeft de beweging “Science of Reading” gewerkt als een belangrijke katalysator, gevoed door grassroots activisme, netwerken van onderwijzers en sterke journalistiek. Het is een potentieel krachtig – en welkom – middel geworden voor het bevorderen van betere en meer rechtvaardige resultaten voor alle studenten.

De beweging Science of Reading is erin geslaagd het bewustzijn te vergroten van het belang van fundamentele leesvaardigheden (bijv. fonologisch bewustzijn, kennis van letters en klanken, kennis van klanken, decodeervaardigheden). Het lijdt geen twijfel dat deze vaardigheden, die leerlingen in staat stellen te begrijpen hoe de gesproken klanken van de taal in gedrukte vorm worden weergegeven, van fundamenteel belang zijn voor leessucces en voor het verwerven en ontwikkelen van geletterdheid in het algemeen; een wereldwijde onderzoeksliteratuur, in vele eerste en aanvullende talen, getuigt hiervan. Geletterdheid is eenvoudigweg niet mogelijk zonder beheersing van deze vaardigheden, een feit dat niet langer een twistpunt zou moeten zijn.

Helaas is de Science of Reading vaak veel te eng geïnterpreteerd als uitsluitend gericht op fundamentele vaardigheden. Leessucces vereist veel meer dan basisvaardigheden. Er zijn andere factoren die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van geletterdheid, waaronder factoren die betrekking hebben op taal, betekenis en communicatie. Een van de belangrijkste is kennis. Kennis is nodig om te begrijpen wat we lezen. Fundamentele vaardigheden zijn letterlijk zinloos, tenzij lezers woorden en teksten kunnen begrijpen. Deze betekenisgeving vereist kennis die systematisch moet worden opgebouwd (niet alleen geactiveerd!) door middel van educatieve ervaringen en leerplannen die nieuwsgierigheid opwekken en de wens om meer te leren. Kortom, kennis is belangrijk.

Het is onze taak om kennis in het levendige en dynamische gesprek over de wetenschap van lezen te brengen. We zijn zelfs van mening dat de Knowledge Matters-discussie een aanzienlijk potentieel heeft om docenten te inspireren en meer harten en geesten bij de discussie zal brengen. Dit is waarom:

De eis van (kansen)gelijkheid: leerkrachten hechten veel waarde aan (kansen)gelijkheid in het onderwijs; in feite is rechtvaardigheid de afgelopen jaren misschien wel het meest prominente thema geweest in het discours van het K-12 (po en vo). In de kern is de #KnowledgeMatters-beweging een gelijkheidsbeweging, die een pad wijst naar het ondersteunen van alle leerlingen als lezers, schrijvers, denkers en leerders. Het opbouwen van kennis is vooral van cruciaal belang voor kinderen die ongelijke kansen hebben om het te verwerven. Alle studenten hebben kennis en andere troeven die docenten moeten waarderen, begrijpen en waarop ze moeten voortbouwen. Maar ze hebben ook recht op onderwijs dat nieuwe kennis opbouwt, inspeelt op hun sterke kanten en behoeften op het gebied van onderwijs, en kansen biedt om hun kennis toe te passen op manieren die betekenis hebben voor hen en hun gemeenschappen.

Studentenbetrokkenheid: de rol van studentenbetrokkenheid doemt op in het discours van docenten. Wie houdt er niet van om de ogen van een kind te zien oplichten van verwondering? Kennisrijke curricula kunnen deze vreugde en nieuwsgierigheid naar de wereld inspireren. Een van de duidelijkste punten van de Knowledge Matters School Tour is dat kennisrijke curricula kinderen enthousiast kunnen maken over hun leerproces. Een dorst naar kennis is net zo motiverend voor het kind als voor de leraar.

Toepasbaarheid in alle leerjaren: Kennis centreren helpt om docenten aan te spreken die denken dat de Science of Reading alleen over fundamentele vaardigheden gaat. Deze misvatting weerhoudt het gesprek ervan om veel leraren uit de bovenbouw te bereiken, omdat ze kunnen veronderstellen dat de discussie over wetenschap van lezen niet relevant voor hen is. De brede voorschoolse tot einde middelbaar onderwijs toepasbaarheid van kennis kan helpen om het publiek voor Science of Reading-discussies te verbreden.

We roepen leiders op het gebied van geletterdheid en onderwijs op, evenals journalisten, om de rol van kennis op de voorgrond te plaatsen in gesprekken over Science of Reading, in de hoop het gesprek uit te breiden en meer bruggen te slaan tussen onderzoek en praktijk. Kennis is belangrijk. Het is zo simpel – en ingewikkeld – als dat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp