kirschner-ED

Wiskunde Zomerschool

The Johns Hopkins School of Education’s Center for Research and Reform in Education publiceert twee keer per maand een Best Evidence in Brief. Een van de onderzoekingen deze keer ging over een review in Review of Educational Research over de effecten van wiskunde zomerschool. Hier volgt een samenvatting (met kleine wijzigingen) van wat zij over het onderzoek zeggen:

Een recente meta-analyse door Kathleen Lynch, Lily An en Zid Mancenido geeft nieuw inzicht in recent onderzoek naar de effecten van zomerprogramma’s voor wiskunde. De auteurs bestudeerden gegevens van 37 onderzoeken om de effecten van zomerprogramma’s op wiskundeprestaties te analyseren, welke kenmerken van zomerprogramma’s de effectiviteit beïnvloeden, en de relatie tussen zomerleerprogramma’s en niet-cognitieve resultaten.
De primaire uitkomst was dat zomerprogramma’s een gemiddelde gepoolde effectgrootte van +0,10 standaarddeviaties (p<.05) lieten zien op alle wiskunderesultaten en +0.10 (p<.01) op gestandaardiseerde wiskundetestscores. Voor de context gaven de auteurs aan dat dit overeenkomt met ongeveer een verschil van 4 percentielpunten op een gestandaardiseerde test (in NL, een halve punt). Uit de analyse bleek dat de gemiddelde effectgroottes groter waren voor programma’s die specifiek op wiskunde waren gericht dan voor programma’s met een meer algemene academische focus. Ook waren programma’s gericht op werk uit leerboeken minder effectief dan programma’s die geen leerboekwerk bevatten. Ten slotte gaf de analyse aan dat studenten die deelnamen aan zomerprogramma’s beter presteerden op niet-cognitieve vaardigheden, maar slechts acht studies in de analyse bevatten deze niet-cognitieve maatregelen.

Abstract van het artikel

We present results from a meta-analysis of 37 contemporary experimental and quasi-experimental studies of summer programs in mathematics for children in grades pre-K–12, examining what resources and characteristics predict stronger student achievement. Children who participated in summer programs that included mathematics activities experienced significantly better mathematics achievement outcomes compared to their control group counterparts. We find an average weighted impact estimate of +0.10 standard deviations on mathematics achievement outcomes. We find similar effects for programs conducted in higher- and lower-poverty settings. We undertook a secondary analysis exploring the effect of summer programs on noncognitive outcomes and found positive mean impacts. The results indicate that summer programs are a promising tool to strengthen children’s mathematical proficiency outside of school time.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp