kirschner-ED

Je kan niet vroeg genoeg beginnen

Deze blog verscheen ook in Didactief in een verkorte vorm.

Ross Berteig – https://www.flickr.com/photos/rberteig/4424631860 – CC by 2.0

Mensen die mij kennen weten dat ik een groot voorstaander ben van makkelijk in te zetten maar zeer effectieve leer- en studiestrategieën. Een daarvan, waar ik vaker in Didactief heb geschreven, is oefentoetsing. In een notendop, oefentoetsing ‘dwingt’ leerlingen om wat zij eerder hebben geleerd op te halen uit hun geheugen. Doordat ze die informatie actief herinneren –terughalen uit hun geheugen – kunnen ze die beter en langer onthouden. Er is ontzettend veel onderzoek[1] hiernaar gedaan en daarvan weten wij dat oefentoetsing een van de effectiefste leer-/studeerstrategieën is die wij kennen.

Tegenstanders van onderzoek naar evidence-informed strategieën zeggen vaak zoiets als: “Natuurlijk werkt het in een gecontroleerde laboratoriumsituatie, maar we hebben het over dingen die leraren en leerlingen op scholen moeten (kunnen) gebruiken”. Wel, hier is een systematisch overzichtsartikel (systematic review) van Agarwal, Nunes en Blunt (2021) waarin na het screenen van meer dan 2000 artikelen, 50 experimenten systematisch werden gecodeerd voor wat er gevonden werd over oefentoetsing om een duidelijker beeld te krijgen van de voordelen daarvan in echte onderwijsomgevingen. De review leverde 49 effectgroottes op (onder 5374 leerlingen), waarvan 92% een significant effect toonden en 57% zelfs middelgrote of grote. Met andere woorden, oefentoetsing werkt; ook in de klas. Maar dat wisten jullie/wij al!

Een vervolg en veel gehoord argument is “Misschien werkt het bij oudere leerlingen/studenten, maar we hebben het hier ook over jonge kinderen”. Fritz, Morris, Nolan en Singleton (2007) deden een onderzoek over oefentoetsing bij ZEER jonge kinderen, namelijk kleuters! Even een noot hier: Het onderzoek ging niet louter over oefentoetsing maar wat zij noemden uitbreidende oefentoetsing (expanding retrieval practice), een combi van oefentoetsing en gespreid oefenen. Zulke oefentoetsing houdt in dat je een paar keer probeert om dingen uit het geheugen op te halen: eerst net nadat die is gepresenteerd en daarna met geleidelijk toenemende tijd ertussen. In hun ogen een aanpak die zeer geschikt is voor zulke jonge kinderen.

Zij deden dat in twee onderzoekingen. In Onderzoek 1 leerden drie groepen kleuters (2,5-5 jaar oud) de namen voor zes pluchen speelgoedvarkens met behulp van uitbreidende oefentoetsing (presenteren van pluche varken en vragen aan het kind hoe die heet), beloning (en stickertje) of een controleconditie (presentatie van varken met namen).

Beloning was niet beter dan de controle, maar oefentoetsing verdubbelde hoeveel onthouden werd. Onderzoek 2 leek op de eerste maar nu ware de condities: geblokte studie (een aantal keer de varkens met namen presenteren en erover praten met het kind), uitbreidende oefentoetsing of uitbreidende her-presentatie (volgens dezelfde schema als uitbreidende oefentoetsing varkens en namen steeds aanbieden i.p.v. het kind te vragen de namen te herinneren). Uitbreidende oefentoetsing leidde tot betere onthouden dan de andere twee condities de her-presentatieconditie was beter dan de geblokte. De auteurs concludeerden dat het succes van uitbreidende oefentoetsing ligt zowel aan het gespreid oefenen als de oefentoetsing.

Conclusies: Oefentoetsing werkt in de klas en uitbreidende oefentoetsing is een effectieve methode om het leren van jonge kinderen te verbeteren.

Adesope, O. O., Trevisan, D. A. & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. Review of Educational Research. 87, 659–701. doi:10.3102/0034654316689306

Agarwal, P. K., Nunes, L. D., & Blunt, J. R. (2021). Retrieval practice consistently benefits student learning: A systematic review of applied research in schools and classrooms. Educational Psychology Review. https://doi.org/10.1007/s10648-021-09595-9

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D.T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14, 4-58. doi:10.1177/1529100612453266

Fritz, C. O., Morris, P. E., Nolan, D., & Singleton, J. (2007). Expanding retrieval practice: an effective aid to preschool children’s learning. Quarterly journal of experimental psychology (2006), 60(7), 991–1004. https://doi.org/10.1080/17470210600823595

Zie ook: https://www.learningscientists.org/blog/2022/2/3-1


[1] Adesope, O. O., Trevisan, D. A. & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. Review of Educational Research. 87, 659–701. doi:10.3102/0034654316689306
Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D.T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14, 4-58. doi:10.1177/1529100612453266

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp