kirschner-ED

Miep Miep Zoef!

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tobeepornottobeep.jpg

Deze blog is in verkorte versie ook te lezen op Didactief

Mensen die mij kennen weten dat ik van drie-eenheden houd (neen, niet de heilige). Eén daarvan is dat wij moeten streven naar effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs voor zowel de leerling als de leerkracht. Meestal bespreek ik onderzoek dat een aanpak rapporteert die effectief is (d.w.z. een aanpak die beter de doelen haalt) en/of bevredigend is (d.w.z. een aanpak waarbij leerling en leerkracht een gevoel van voldoening overhouden). Als ik over efficiënt spreek gaat het vooral over cognitieve efficiëntie; dat er geen overtollige en ineffectieve cognitieve belasting veroorzaakt wordt door een onderzochte aanpak. Nou, deze keer gaat het ‘slechts’ om doodgewone efficiëntie.

Getriggerd door een onderzoek van Dillon Murphy en collega’s (2021) over leren van versnelde videolessen ben ik verder gaan zoeken of wat zij vonden ook door anderen gevonden was. Zij deden een onderzoek waarbij zij de deelnemers lesvideo’s op verschillende snelheden (normaal, anderhalf, dubbel of 2,5 keer zo snel) presenteerden om na te gaan of er verschillen waren in het leren en onthouden daarvan; zowel onmiddellijk na het kijken als na een week daarna. En wat bleek?

https://tinyurl.com/y4b8jeza

Het leren daalde licht maar niet significant met het verhogen van de snelheid tot 2x normale snelheid.
In een vervolgstudie vergeleken zij één keer kijken op normale snelheid met twee keer kijken op 2x snelheid. Nu werd er in dezelfde hoeveelheid tijd precies hetzelfde geleerd; twee keer iets bekijken op dubbele snelheid kost ongeveer evenveel tijd als één keer kijken op normale snelheid. Wat bleek? Herhalen leidde niet tot beter leren en onthouden.
In een derde studie voegde ze een soort gespreid leren conditie aan het onderzoek toe en vergeleken zij één keer kijken op normale snelheid met twee keer kijken op dubbele snelheid maar nu met wat tijd tussen de eerste en tweede keer kijken. Hier scoorden de ‘dubbele snelkijkers’ significant beter dan de ‘enkele normaalkijkers’. Dus even veel tijd maar beter leren!

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Zoomandbored.jpg

In mijn zoektocht naar vergelijkbaar onderzoek kwam is Nagahama en Morita (2017) tegen. Zij bestudeerden ook het bekijken van videolessen 1x, 1,5x en 2x normale snelheid en vonden dat het leren van video’s op anderhalve snelheid beter ging dan op normale snelheid maar dat er geen significant verschil was tussen anderhalve en dubbele snelheid. Omdat zij twee soorten toetsvragen gebruikten (reproductie en toepassing) konden zij zien dat vooral toepassingsvragen aan het positieve verschil debet waren.
Hieraan gekoppeld keken de onderzoekers – via een vragenlijst – wat de deelnemers vonden van de snelheid. Hier zien wij dat tussen 1x en 1,5x de beoordelingen op alle schalen nagenoeg hetzelfde waren. Maar bij 2x, dachten zij minder van de inhoud te hebben begrepen (was niet zo; zij scoorden nagenoeg even goed), dat zij slechter konden concentreren op de versnelde les, dat het moeilijker was om naar de 2x snelheid les te kijken en luisteren, en vonden ze de ervaring significant minder prettig.
Om na te gaan of de informatie in de video’s anders bekeken werd, werden de oogbewegingen van een deel van de deelnemers bekeken en geanalyseerd. Hier vonden zij geen verschil!

Er waren er nog meer zoals Lang en collega’s (2020) die vonden dat lerenden die video’s bekeken met een snelheid van 1,25x normaal o.a. betere cijfers haalden maar ik heb de ruimte niet om meer te vertellen.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:There_They_Go-Go-Go!_(screencap).jpg

Conclusie, tot een bepaald punt is sneller even goed of zelfs beter.

En nu hopen dat dit ook geldt voor luisteren omdat ik nooit de tijd of het geduld heb om te luisteren naar die ellendelange podcasts!

Lang, D., Chen, G., Mirzaei, K., & Paepcke, A. (2020). Is faster better?: A study of video playback speed. In Proceedings of the tenth international conference on learning analytics & knowledge (pp. 260–269). ACM.

Murphy, D. H., Hoover, K. M., Agadzhanyan, K., Kuehn, J. C., & Castel, A. D. (2022). Learning in double time: The effect of lecture video speed on immediate and delayed comprehension. Applied Cognitive Psychology, 36(1), 69– 82.

Nagahama, T., & Morita, Y. (2017). Effect analysis of playback speed for lecture video including instructor images. International Journal for Educational Media and Technology, 11(1), 50–58.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp