kirschner-ED

De rol van tijd bij vier- of vijfdaagse schoolroosters

https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/after-moving-four-day-school-week-there-may-be-no-going-back

Dan Willingham maakte mij/ons attent over een artikel waarin de effecten van vierdaagse schoolweken op prestaties in 12 staten in de VS op nationaal niveau is onderzocht. De onderzoekers vonden negatieve vierdaagse schoolweekprestaties voor zowel wiskunde als English Language / Arts (taal dus) prestaties bij het onderzoeken van vierdaagse schoolweken op nationaal niveau. In een notendop, vonden zij dat vier-of vijfdaagse schoolweken niets uitmaakt maar het aantal uren wel. Dat noemen wij ’time-on-task’.

Vaak zie je in onderzoek naar de effectiviteit van een interventie dat de onderzoekers soms een beetje slordig waren. Soms melden zij niet wat de time-on-task was en dus weet je niet of een eventuele verbetering het resultaat was van de interventie of dat de interventie samen ging met meer oefenen, meer instructie of meer studietijd. Als zij wel de time-on-task voor zowel de interventie als de controle condities zie je dat de interventie eigenlijk meer tijd kostte en dus dat de leerlingen/studenten meer onderwijs hadden. Dan kan je een verbetering nooit zomaar aan de interventie toeschrijven.

Hun bevindingen suggereren dat het handhaven van voldoende algemene tijd op school een belangrijke overweging zou moeten zijn voor schooldistricten die een vierdaagse schoolweek overwegen.

Abstract
Previous evidence has shown disparate achievement impacts of the four-day school week within specific states. This paper examines the effects of the four-day school week on achievement across 12 states to contextualize these four-day school week impacts nationally. We estimate these effects using a difference-in-differences design with data from the Stanford Educational Data Archive and a proprietary longitudinal national database of four-day school week use from 2009 to 2018. We find reductions in both math and English/language arts achievement when examining four-day school weeks nationally, but these aggregate effects appear to be masking important heterogeneity due to differences in overall time in school across districts. When stratifying four-day week districts into districts with low, middle, and high levels of time in school, we find statistically significant negative effects on math achievement for four-day school week districts with low time in school, but no statistically significant effects for four-day school week districts with middle or high time in school. Our findings suggest that maintaining sufficient overall time in school should be a key consideration for school districts contemplating four-day school week adoption.

Thompson, P. N., & Ward, J. (2022). Only a matter of time? The role of time in school on four-day school week achievement impacts. Economics of Education Review, 86, 102198. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102198

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp