kirschner-ED

Jaap Scheerens[1], Paul A. Kirschner[2]

Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs

Decennialang wordt het onderwijs gekenmerkt door (1) tekortschietend en wisselvallig beleid op alle niveaus, (2) ondoordachte veranderingen gebaseerd op onvoldoende onderbouwde aannames, waan van de dag en romantische ideeën over het kind en hoe het kind leert en (3) verminderde leerresultaten op vrijwel alle gebieden.

In de laatste vijf jaar is ook een serie rapporten over het functioneren van het Nederlandse funderend onderwijs verschenen. Daarin wordt steevast verwezen naar dalende onderwijsprestaties, toenemende ongelijkheid en een ‘lerarencrisis’. Helaas wordt de diagnosen nimmer (op)gevolgd door een fanatieke en gerichte inzet op de verbetering van deze situatie. Sterker, de voorgestelde beleidsplannen weerspiegelen eerder bewezen ineffectieve strategieën.

Wij[3], Jaap Scheerens en Paul Kirschner, hebben in verband hiermee een zogenoemd ‘Zwartboek’ (Progressief Achteruit: Zwartboek over de Last van Slechte Ideeën voor het Funderende Onderwijs) opgesteld voor de formateurs van een nieuw kabinet en voor de gekozen ministers en staatssecretarissen, die het onderwijsbeleid de komende jaren moeten maken. Hierin geven we een kritische analyse van de wijze waarop de kernproblemen van het Nederlandse onderwijs, qua prestatieniveau en ongelijkheid, momenteel worden geanalyseerd en aangepakt door de overheid en allerlei Raden en adviesorganen. Ten slotte eindigen wij met een reeks aanbevelingen voor onderwijsbeleid waarin leren en leraren centraal staan. Wij hopen hiermee de formateurs en Nederland als geheel een dienst te bewijzen.

Hier vindt u de links naar het hele Zwartboek en naar de Management Samenvatting daarvan.


[1]     Emeritus Hoogleraar Onderwijsorganisatie en -management aan de Universiteit Twente en lid van Team Red het Onderwijs

[2]     Emeritus Hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en Gasthoogleraar aan Thomas More Hogeschool (Antwerpen) en lid van Team Red het Onderwijs

[3]     De auteurs zijn dank verschuldigd aan Prof. dr. Anna Bosma, Dr. Jan Drentje, Drs. Ton van Haperen, Dr. Theo Witte (allen en lid van Team Red het Onderwijs) en Prof. dr. Greetje van der Werf en voor het leveren van constructief commentaar op eerdere versies van dit rapport.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp