kirschner-ED

Red het onderwijs, te beginnen met de leerkrachten

Het Team Red het Onderwijs wil vanuit expertise en ervaring bijdragen aan de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs en aan de doelmatige besteding van onderwijsgelden.

Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kampen al ruim dertig jaar met een toenemend lerarentekort, zowel kwantitatief als kwalitatief. In al die jaren zijn de overheid, de politiek en vele besturen niet bij machte gebleken om dit te keren. Integendeel, het lerarentekort zal voorlopig blijven toenemen, wat negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Het roer moet om!

Een groep experts uit alle geledingen van het funderend onderwijs heeft zich verenigd in het Red het Onderwijs team. Zij zullen in de komende jaren via hun website redhetonderwijs.com en de media politici, beleidsmakers en bestuurders kritisch gaan volgen met als doel ons onderwijs weer naar een kwaliteitsniveau te brengen dat past bij een van de meest welvarende landen in de wereld.

Olifant in de kamer
Politici, beleidsmakers en bestuurders lanceren, vaak zonder deugdelijke analyse vooraf en onderbouwing van de maatregelen, het ene vernieuwingsplan na het andere. In plaats van het beroep van de leraar aantrekkelijker te maken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren zwichten zij voor de verleiding van onderwijsvernieuwingen en stelselherzieningen. Niemand onderkent de olifant in de kamer: de chronische verwaarlozing van de vrouw of man voor de klas. Niet alleen hun werkdruk is toegenomen, ook het aanzien van en de waardering voor het leraarsberoep is gedaald. Daar komt nog eens bij dat het geld dat de politiek aan bestuurders beschikbaar stelt om de werkdruk van docenten te verminderen c.q. hun werksituatie te verbeteren, zelden het doel bereikt.    

Meeste burn-outs
Leraren kiezen voor het onderwijs omdat ze passie hebben voor hun vak, hart hebben voor leerlingen en een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Het zijn deze mensen die het fundament leggen voor de maatschappij van de toekomst en die vinden dat ze daarom het mooiste beroep hebben dat er is. Toch is het onderwijs de beroepssector met de meeste burn-outs en uitvallers, en zijn er veel te weinig mensen die voor dit fantastische en belangrijke beroep kiezen.

Neerwaartse spiraal
Voor 2028 schat men het tekort van leraren in het basisonderwijs op 10.370 fte en in het voortgezet onderwijs op 1640 fte. Bovendien daalt in het voortgezet onderwijs met elke pensionering het aantal academisch geschoolde leraren. De instroom van academisch opgeleide docenten is al jarenlang onvoldoende. Van de beginnende docenten overweegt 63% te stoppen en van alle leraren onder de dertig stapt 32% uit het onderwijs. Ook is er veel uitval van zij-instromers. Nergens is de werkdruk in het onderwijs zo hoog als in Nederland. Gezien de geringe instroom en vele ziekmeldingen zal de werkdruk van de zittende docenten voorlopig blijven toenemen en daarmee de burn-outs en andere vermoeidheidsklachten. Intussen blijven de leerprestaties van onze leerlingen maar dalen. Zie hier de neerwaartse spiraal waar het onderwijs zich al enkele decennia in bevindt.

Red het Onderwijs team
Het Red het Onderwijs team analyseert de problemen in het onderwijs en beoordeelt plannen, maatregelen en wetgeving voor het onderwijs met een groene, gele of rode kaart. De leden van het team zijn afkomstig uit de wetenschap en de praktijk. In de media, onderzoeksrapporten en diverse adviesraden hebben zij regelmatig hun zorgen geuit en beleid bekritiseerd. Doordat de crisis in het onderwijs aanhoudt en de meeste plannen, maatregelen en wetten weinig hoop geven op structurele verbeteringen, hebben zij besloten hun krachten en expertises te bundelen in een team dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan politici, beleidsmakers en bestuurders. Deze analyses en adviezen worden gepubliceerd op de website redhetonderwijs.com zodat deze kritische informatie toegankelijk is voor iedereen.

Het team heeft voorlopig twaalf structurele problemen binnen drie zorggebieden beschreven: 1. kwantiteit en kwaliteit van leraren, 2. leerlingen en leerprestaties, 3. overheid en bestuur. Aangezien de vrouw of man voor de klas de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs, heeft het team ervoor gekozen om de problemen rond de kwantiteit en kwaliteit van leraren de hoogste prioriteit te geven.

De leden van het kernteam zijn: Martin Bootsma (docent bo), Anna Bosman (hoogleraar pedagogiek en lerarenopleider), Sezgin Cihangir (directeur Mathematisch Instituut), Jan Drentje (schoolleider, leraar, wetenschapper), Ton van Haperen (docent vo, lerarenopleider), Paul Kirschner (emeritus-hoogleraar onderwijspsychologie), Gerard Verhoef (lerarenopleider, bestuurslid BON), Theo Witte (vakdidacticus en lerarenopleider).

Tot besluit

De website https://redhetonderwijs.com/ is inmiddels online.  Naast de probleemanalyses en onze eerste adviezen vindt u daar ook sleutelpublicaties van teamleden. Daarnaast publiceert ons team een dezer dagen een open brief aan de toekomstige minister(s) van OCW.

Meer weten? Neem contact op met:

Theo Witte (voorzitter) – t.c.h.witte@rug.nl – 06 3496 7737

Jan Drentje – jdrentje@rug.nl – 06 2110 0660

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp