kirschner-ED

Ik las net een Tweet van een jong beloftevolle academicus wiens NWO Veni-voorstel afgewezen werd. Dit heeft mij doen beseffen deze stream-of-consciousness-blog te schrijven.

Ik werd zeer recentelijk gevraagd zitting te nemen in een NWO beoordelingscommissie. Zoiets heb ik eerder gedaan en weet dat ze veel vragen en weinig betalen. Via een emailwisseling leerde ik dat alleen het bijwonen van/deelnemen aan vergaderingen vergoed zou worden. Punt is, de tijd die je kwijt bent aan het vergaderen is maar een (klein) deel van de tijd die je kwijt bent om je werk als beoordelaar serieus te doen. Je moet een niet gering aantal vooraanmeldingen zorgvuldig lezen en schriftelijk beoordelen. Je moet de reacties daarop van een deel van de kandidaten doornemen en beslissen welke vooraanmeldingen uitgewerkt mogen worden. Je moet – voor zover ik het begreep – een aantal uitgewerkte voorstellen lezen en die schriftelijk beoordelen alsmede de weerwoorden daarop. Je moet meewerken aan de preadviezen. En tot slot neem je deel aan interviews waarvoor je goed op moet voorbereiden.

Met andere woorden, buiten de vergaderingen en de interviews zelf – die vergoed worden – moet je als serieuze beoordelaar ook aardig wat tijd in het hele propces stoppen; tijd die niet vergoed wordt.

Ik heb mij bedankt voor de eer, maar niet om financiële redenen. Het is voor mij langzamerhand een principe kwestie geworden. Als NWO hoogwaardige beoordelaars wil hebben die beloftevolle kandidaten en hun voorstellen serieus nemen, dat moet NWO de beoordelaars ook serieus nemen.

Even nadenkend hierover vroeg ik mij af waarom NWO zo handelt. Waarom wordt maar een deel van het gevraagde werk (karig) vergoed. Ik kwam op drie redenen maar – @NWO – ik houd mij aanbevolen voor de echte reden(en) als ik die heb gemist.

  1. NWO denkt dat beoordelaars bereid zijn om dit onbetaalde werk voor de eer te doen; iets van “Ziet er goed uit op mijn CV”.
  2. NWO denkt dat de beoordelaars – vooral UHD’s of hoogleraren (al dan niet in rust) naar ik mag aannemen – het zullen doen uit een soort plichtsbesef als wetenschapper; een soort noblesse oblige.
  3. NWO de beoordelaars gewoon niet serieus neemt.

Wat ik wel weet is dat de reden niet financiële kan zijn. Dat schijntje van een dagdeelvergoeding maal een realistisch geschat aantal uren inzet maal het aantal beoordelaars valt in het niets in vergelijking met het bedrag dat uitgekeerd wordt aan subsidie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp