kirschner-ED

De resultaten van een onderzoek aan de Oxford University na het analyseren van toetsresultaten van leerlingen van circa 15 procent van de Nederlandse basisscholen laten een leerverlies zien van ongeveer 3 percentielpunten oftewel 0,08 standaarddeviaties. De verliezen zijn tot 55% groter onder leerlingen uit laagopgeleide gezinnen. Bij het onderzoeken van mechanismen vonden ze dat het grootste deel van het effect de cumulatieve impact van de geleerde kennis weerspiegelt in plaats van tijdelijke invloeden op de dag van testen. Het gemiddelde leerverlies is gelijk aan een 20% van een schooljaar, bijna precies dezelfde periode dat scholen gesloten bleven in Nederland. Deze resultaten impliceren dat leerlingen weinig of geen vooruitgang boekten tijdens het leren van thuis, en suggereren veel grotere verliezen in landen die minder voorbereid zijn op leren op afstand.

Het artikel vind je hier: https://osf.io/preprints/socarxiv/ve4z7

Hier de abstract van het artikel:

Suspension of face-to-face instruction in schools during the COVID-19 pandemic has led to concerns about consequences for student learning. So far,
data to study this question have been limited. Here we evaluate the effect
of school closures on primary school performance using exceptionally rich data
from the Netherlands (n≈350,000). The Netherlands represents a best-case scenario with a relatively short lockdown (8 weeks) and high degree of technological
preparedness. We use the fact that national exams took place before and after
lockdown, and compare progress during this period to the same period in the
three previous years using a difference-in-differences design. Our results reveal
a learning loss of about 3 percentile points or 0.08 standard deviations. These
results remain robust when balancing on the estimated propensity of treatment
and using maximum entropy weights, or with fixed-effects specifications that
compare students within the same school and family. Losses are up to 55%
larger among students from less-educated homes. Investigating mechanisms,
we find that most of the effect reflects the cumulative impact of knowledge
learned rather than transitory influences on the day of testing. The average
learning loss is equivalent to a fifth of a school year, nearly exactly the same
period that schools remained closed. These results imply that students made
little or no progress whilst learning from home, and suggest much larger losses
in countries less prepared for remote learning.

Rik Kuiper heeft in de Volkskrant hierover geschreven: Kinderen van laagopgeleide ouders liepen ‘zorgwekkende’ achterstanden op door sluiting basisscholen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp