Welkom op kirschner-ED

Welkom op kirschner-ED, een website gewijd aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de mensen die daarin werken. Op basis van cognitiepsychologisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek samen met jarenlang ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van lesmateriaal probeer ik met deze website jou, de bezoeker, te voorzien van door bewijs geïnformeerde (evidence informed) ideeën over hoe het onderwijs meer effectief, efficiënt en bevredigend gemaakt kan worden voor jou en voor jouw leerlingen of studenten.

Uitgangspunt is dat leerkrachten met hun kennis en kunde de belangrijkste factor zijn als het om goed leren gaat. Top-docenten beschikken over diepe conceptuele kennis en vaardigheden met betrekking tot de gereedschappen, technieken en ingrediënten die kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van effectief, efficiënt en bevredigende (d.w.z. leidend tot een gevoel van succes/voldoening) leerervaringen. De gereedschappen zijn de media en technologieën die de leraar tot haar of zijn beschikking heeft. De technieken zijn de pedagogisch-didactische instructietechnieken die een leraar tot haar of kan gebruiken om verschillende soorten leren te optimaliseren. En de ingrediënten zijn die specifieke dingen die in de les kunnen worden gebruikt om het leren te vergemakkelijken, verrijken en verdiepen.